Avdelningar

I vår scoutkår finns det avdelningar för Spårare, Upptäckare, Äventyrare, Utmanare. Vi håller även på att starta upp Familjescouting och Vuxenscouting.

Varje avdelning träffas en gång i veckan och gör olika aktiviteter. Vi försöker att vara utomhus så mycket som möjligt, så ha alltid med kläder efter väder. Vill du gå med i en avdelning? Kontakta respektive avdelningsledare.

Gå med i vår kår och testa scouting

Kom på ett möte och testa scouting. Kontakta avdelningsledare, så kan de berätta mer.

Kontaktuppgifter till ledarna i respektive grupp här till vänster.

* Spåraravdelningen, åk 2-3, 

 – måndagar (Skogsdjuren), kl.18:15-19:45
 – onsdagar (Vattendjuren), kl.18:15-19:45

* Upptäckaravdelningen, åk 4-5, tisdagar , kl.18:30-20:00

* Äventyraravdelningen, åk 6-8, torsdagar, kl.18.15-20:15

* Utmanaravdelning, från åk 9, onsdagar, kl.18:45-20:45

* Vuxenscoutavdelningen, från 18 år ses runt 3 gånger per termin.

 

Kontaktuppgifter till styrelsen och övriga funktionärer: Kontakt